KAIP MUS RASTI?


Žiemos taku šventės jau atėjo,  Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, Lai sunkios valandos Jums pralekia lyg vėjas, O laimės dienos ...
Skaityti plačiau
Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose norą dalintis savo ...
Skaityti plačiau
Nuo spalio 29 dienos iki lapkričio 2 dienos - MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGOS! Į mokyklą mokiniai renkasi lapkričio 5 dieną. Smagių, kupinų naujų ...
Skaityti plačiau
Prev Next
Gera mokykla parengia mokinius, kurie ne tik moka skaityti ir rašyti, bet ir nori tą daryti. Geroje mokykloje gausu mokinių, kurie ne tik užduoda puikius klausimus, bet ir klausinėja labai dažnai ir atkakliai.
Britų edukologas
Terry Heick
Jau septintus metus mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungia į „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ vykdymą. Akcijos dalyviai įvairių renginių metu diskutuoja apie patyčias ir jų prevenciją, išsako savo mintis apie draugystę, padovanoja pačių pagamintas dovanėles klasės draugams, renka draugiškiausią klasės mokinį, kartu sukurtais darbeliais puošia mokyklą...
Penktus metus mūsų mokykla prisijungia prie Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos inicijuojamos gražios ir prasmingos veiklos – respublikinės akcijos „Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“. Su šia dainų akcija mokykloje buvo pradėtas, jau tradicija tapęs, dainos mylėtojų pavasario koncertas „Pro atvirą langą į platų pasaulį...“. Koncerto idėja – skatinti mokinių dainavimą klasės, mokyklos, socialinių partnerių renginiuose kaip kolektyvą vienijančią, suteikiančią pasitikėjimo savo jėgomis ir saviraiškos veiklą. Dalyvaujančios klasės turi išmokti rekomenduojamų ir savo mėgstamų dainų repertuarą. Paskutinius keletą metų koncertai buvo skiriami: „Mamai“, „Lietuvai, šeimai ir taikai“. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais sulaukiame atstovų iš Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos. ,,Dainuojančios klasės, dainuojančios mokyklos“ pasirengimą akcijai vertino atvykęs garbingas svečias - KU docentas, Klaipėdos Vydūno pagrindinės mokyklos direktorius, mokytojas ekspertas, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos narys, chorų vadovas ir dirigentas Arvydas Girdzijauskas, Šilutės meno mokyklos direktorė, muzikos mokytoja ekspertė Daiva Pielikienė, Šilutės rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė. Klasės buvo įvertintos „Dainuojančios klasės“ vardą patvirtinančiais sertifikatais.
Tai kasmet mokykloje vykstanti akcija, kuri skirta Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti. Jos metu mokykloje vyksta įvairūs renginiai, kuriuose dalyvaudami mokiniai skatinami susimąstyti apie gyvūnijos apsaugą ir priežiūrą, gyvūnų teises, atkreipiamas dėmesys į opias gyvūnų problemas, netinkamą elgesį su jais.
Rudens pradžioje visoje Europoje vyksta daugiau kaip 300 renginių, skirtų Europos judėjimo savaitei. Mūsų mokyklos auklėtiniai kasmet prisijungia prie organizuojamų renginių ir dalyvauja masiniame renginyje – Europos judėjimo savaitės bėgime.
]Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ kasmet kviečia papildyti mokyklų bibliotekas naujomis knygomis. Šioje akcijoje dalyvauja mūsų mokykla. Mokiniai kartu su tėveliais dovanoja mokyklos bibliotekai naujas ar beveik naujas knygutes. Visi susitelkę kasmet sukuriame Kalėdinį stebuklą – mokyklos biblioteka pasipildo naujomis knygomis. Kiekvienam, padovanojusiam knygelę, mokyklos bibliotekos vedėjas padovanoja akcijos knygos skirtuką su gražia patarle ar posakiu. Mokiniai, sugrįžę po Kalėdinių atostogų, gali džiaugtis ir skaityti naujas knygeles...

SAVIRAIŠKOS BŪRELIAI

Dailės-darbelių būrelis „MAŽOJO DAILININKO DIRBTUVĖLĖS“

Šilutės Žibų pradinės mokyklos dailės – darbelių būrelis buvo įkurtas 2001 metais. Iki 2014 m. šis būrelis vadinosi „Skudurinė Onutė“, vėliau pakeitė pavadinimą į „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“. Nuo 2001 m. dailės būreliui vadovauja mokytoja Daiva Balčytienė. Kolektyvą sudaro dvi 1-4 klasių mokinių grupės. Iš viso apie 50-60 mokinių. Užsiėmimų metu atsiskleidžia įgimti mokinių gabumai, ugdomas kūrybiškumas, vaizduotė, mąstymas. Vaikai supažindinami su lietuvių liaudies meno ir taikomosios dekoratyvinės dailės dirbiniais, mokomi įvairių dekoratyvaus vaizdavimo technikų, floristikos... Būrelio nariai nuolat savo kūrybiniais darbais puošia ir gražina mokyklos fojė, koridorius, rengia darbų parodas mokykloje, pedagogų švietimo centre, kitose ugdymo įstaigose. Mažieji dailininkai kasmet dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, kurie vyksta mūsų rajone, respublikoje ir už jos ribų.

Dailės būrelio nuopelnai:

• 2011 m. Tarptautinio „Galileo“ piešinių konkurso „Kosmosas ir aeronautika“; Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje piešinių konkurso „Pagalbos telefonas 112“; Šalies mokinių piešinių konkurso „Karalių pasaka“ dalyviai.

• 2011 m. Socialinė kampanija „Visuotinio švietimo savaitė 2011“. Konkurse „Daiktų antras gyvenimas“ ir „Žinutė pasauliui“ laimėta prizinė vieta.

• Nuo 2012 m. dalyvauja Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ ir ne kartą ugdytinių darbai pripažinti geriausiais.

• 2012 m. Šalies moksleivių medalio projekto konkurse „VANDENS METAI – 2012“ laimėtos 4 prizinės vietos.

• Ketvirtokai nuo 2012 m. Dalyvauja vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis". Jų darbai dažnai puikiai įvertinami ir patenka į rengėjų projekto darbų knygą.

• Nuo 2012 m. kas du metus dalyvaujame Tarptautiniame vaikų žemėlapio konkurse, kuriame du kartus mokinių darbai pateko į geriausiųjų dešimtuką.

• 2012 m. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune inicijuojamos Vasario 16-osios akcijos „Pasveikinkim vieni kitus!“ piešinių konkurso; Ekologinė iniciatyva „Eko drąsa“. Piešinių konkurso "Kaip aš padedu gamtai"; Respublikinio moksleivių piešinių konkurso „Gyvūnas – žmogaus draugas“; Respublikinio piešinių konkurso „Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukiname“ dalyviai.

• Nuo 2012 m. Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos „Aš noriu gyventi“, skirtos augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai piešinių konkurso dalyviai ir laimėtojai.

• 2013 m. Tarptautinio konkurso-parodos „Angelų miestas“; Lietuvos tautinio olimpinio komiteto mokinių piešinių konkurso „Olimpinio piešinio konkursas“; Respublikinio piešinių ir fotografijų konkurso „Gandrus pasitinkant“ dalyviai.

• 2013 m. V respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“; AB LESTO vaikų ir jaunimo švietimo iniciatyvos Elektromagija.lt personažo konkurso „Elektronė“ prizininkai.

• 2014 m. mažų kainų degalinių tinklo EMSI organizuotame piešinių konkurse „Lietuvėle tu mano, tu graži Tėvyne" laimėtos 5 prizinės vietos.

• 2014 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus organizuotame respublikiniame saugaus eismo piešinių konkurse šalies 1–2 klasių mokiniams „Saugiai su dviračiu“ ugdytinė tapo laureate.

• 2015 m. Šalies vaikų darbų parodos-konkurso ,,Linksmoji Pepė – iliustracijų knygai kūrimas“; Tarptautinės parodos-konkurso „Kalėdų senelio pirštinė“ dalyviai.

• 2016 m. Respublikinio piešinių konkurso „Aš -gamtos draugas“ dalyviai.

 

 LĖLIŲ TEATRO STUDIJA

Šilutės Žibų pradinės mokyklos „Lėlių teatro studija“ įkurta 1999 metais mokytojos Ritos Kriščiūnienės. Kolektyvą sudaro 1-4 klasių mokiniai. Iš viso apie 20 mokinių.

„LĖLIŲ TEATRO STUDIJA“:

• 2008 m. Šilutės rajono pradinių klasių mokinių lėlių teatrų konkurso laureatai – I vieta

• 2008 m. regioninės lėlių teatrų šventės Klaipėdoje ir Lietuvos lėlių teatrų šventės Panevėžyje „Molinuko teatras“, Šilutės miesto šventės „Šilutė- Šilokarčema 2008“ dalyviai.

• 2009 m. Šilutės miesto šventės dalyviai. • 2010 m. Šilutės rajono lėlių teatrų konkursas – I vieta

• 2010 m. regioninės lėlių teatrų šventės Klaipėdoje ir Lietuvos lėlių teatrų šventės „Molinuko teatras“, Šilutės miesto šventės dalyviai.

• 2011 m. Šilutės miesto šventės dalyviai.

• 2014 m. Šilutės Žibų pradinės mokyklos meninės raiškos projekto, Šilutės rajono pradinių klasių mokinių literatūrinio vidudienio „Kristijono Donelaičio žvilgsniu“ dalyviai.

• Nuo 2000 m. bendradarbiavimas su F. Bajoraičio viešąja biblioteka – lėlių teatro spektaklių pristatymas bibliotekos lankytojams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtiniams.

 

 POP CHORAS

Pop chorą veda mokytoja metodininkė Giedrė Pocienė. Pop choro kolektyvas įkurtas 1997 metais mokytojos Raimondos Gečienės. Kolektyvą paprastai sudaro 1 – 4 klasių mokiniai. Iš viso apie 40 mokinių.

Pop choro nuopelnai:

• Šis kolektyvas nuo 1997 metų kasmetinis Šilutės miesto ir rajono švenčių, konkurso „Giesmių giesmelė“, rajono vaikų estradinės dainos ir kantri šokio festivalio „Svajonė“ ir rajono sakralinių giesmių šventės „Teskamba giesmės“, mokyklos tradicinių renginių ir švenčių dalyvis.

• Nuo 2002 m. vykdomas projektas „Mus sujungė muzika“ su Kelmės „Aukuro“ pagrindine mokykla, pastatytas muzikinis vaidinimas „Meškiukas Rudnosiukas“, koncertai – pasirodymai „Vaikai vaikai vanagai...“ , „Būkite laimingi“

• Nuo 2010 m. Šilutės rajono mokinių ir vaikų meninės raiškos projektų dalyvis, šventės – konkurso „Molinuko teatras“ laureatas, tradicinio mokyklos renginio „Giesmių rytmetys“ puoselėtojas.

• 2014 m. tarptautinio chorų festivalio „Mes – Pamario vaikai“, respublikinės akcijos „Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“ dalyvis.

• Nuo 2015 m. respublikinio vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalio „Svajonė“ dalyvis.

 

 

 

 

 

ARTĖJANTYS RENGINIAI

Nuo balandžio 23 iki balandžio 26 dienos  MOKINIŲ PAVASARIO ATOSTOGOS.

Balandžio 24 d. 10.00 val. Seminaras „Pradinių klasių mokinių skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas“ (Elena Šarkienė, Ramunė Vaidilienė).

Balandžio 29 d. 11.50 val. Raiškiojo skaitymo popietė „Pavasario žaliais takais“ 1-2 klasių mokiniams (Genė Dirmontienė, Bronė Virbučianskienė).

Balandžio 30 d. 9.00 val. NMPP: 2 klasė – matematika; 4 klasė – matematika (Ramunė Vaidilienė).

Balandžio mėn. Metodinės grupės dokumentacijos kokybė (Ramunė Vaidilienė).

Balandžio mėn. Giluminio įsivertinimo atlikimas: 1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Raktiniai žodžiai: rezultatyvumas (Silvija Vasiliauskienė).

Balandžio mėn. Pozityvios tėvystės mokymai (Ramunė Vaidilienė).

Balandžio mėn. Mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų paroda „Mano Velykaitės“ (Daiva Balčytienė, Sigutė Kačinskienė).

Balandžio mėn. Paroda. Balandžio 2-oji – tarptautinė vaikų knygos diena. A. Lindgren  knygų herojų piešinių paroda (Tomas Žiedavainis).

Balandžio mėn. Akcija „Padovanok knygą mokyklos mobiliajai bibliotekai“ (Tomas Žiedavainis).

Balandžio mėn. Paskaita 2-4 klasių mokiniams „Gyvūnų platinamos ligos. Atsargus elgesys su gyvūnais“ (Daina Macijauskienė, Loreta Romanovienė).

 

 

Tradiciniai renginiai

Tai vakaras, skirtas ketvirtokams. Šios šventės metu ketvirtokai atsisveikina su mokykla, padėkoja mokytojams, tėveliams... Jiems iškilmingai įteikiamas pirmas svarbus jų darbo įvertinimas - pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas.
Kasmet viena ketvirtokų klasė mokslo metų pabaigoje pakviečia mokyklos bendruomenę į choreografinį spektaklį. Jį ketvirtokai ruošia patys, padedami šokio mokytojos Alinos Urbonienės ir akompaniatorės Silvijos Vasiliauskienės.
Kasmet, mokslo metų pabaigoje mūsų mokykloje vyksta bendruomenės šventė Žibų spinduliukai. Šios šventės metu yra pagerbiami visi puikiai besimokantys mokiniai ir jų tėveliai, įteikiamos padėkos mokiniams, kurie tais mokslo metais garsino mokyklos vardą dalyvaudami įvairiuose konkursuose, parodose, konferencijose. Mokyklos direktorė padėkoja ne tik gabiems ir stropiems mokiniams, bet ir tėveliams, kurie rėmė mokyklą. Bibliotekos vedėjas įteikia padėkas geriausiems knygų skaitytojams ir ragina vaikus skaityti knygas ištisus metus.
Tai tradicinė mokyklos šventė, kurios metu mokyklos sporto salėje skamba juokas, muzika, raginimai veržtis į priekį, plojimai. Šventėje dalyvauja visi, kas neabejingi sportui, tai 1-4 klasių mokinių šeimos, kurios tarpusavyje varžosi ir kovoja dėl pirmos vietos.
Mūsų mokyklos mokiniai pavasarį pasitinka ilgai lauktu triukšmingu ir jaukiu Kaziuko mugės šurmuliu. Mugėje prekiauja tik ketvirtų klasių mokiniai, o visi kiti – pirkėjai. Čia galima paragauti namuose keptų pyragų ir traškių vaflių, kuriuos kepa patys vaikai kartu su tėveliais ir seneliais. Prekystaliai viliote vilioja margaspalviais mokinių ir jų artimųjų rankų darbo gaminiais. Norintys išbandyti savo laimę – dalyvauja vykstančiose loterijose.
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. Ši diena minima mūsų mokykloje daug metų ir tapo tradicine visai mokyklos bendruomenei. Mokyklos fojė - atminimo stendas, šalia kurio dega atminimo žvakutės. 8.00 val. visoje mokykloje dešimčiai minučių užgesinama šviesa ir languose sužiba atminimo žvakutės. Klasėse mokytojai mokiniams pasakoja apie to meto įvykius. Po pirmos pamokos mokyklos fojė vyksta minėjimas. Jo metu pagerbiami žuvę už Lietuvos laisvę, demonstruojamas filmas.
Mokykloje jau 14 metų Šv. Kalėdas pasitinkame su tradicine švente „Giesmių rytmetys“. Nuo 2002 m. mokiniai šventėje giedojo giesmes ir vaidino spektaklį „Jėzaus Kristaus gimimas“. Vėliau šventė keitė savo turinį ir formą: giesmes papildydavo mokytojų ir mokinių Švento rašto skaitiniai, Advento laikotarpio papročių ir tradicijų puoselėjimas, personažų pasirodymai. Daug gerų emocijų sukėlė paskutiniuosius keletą metų statomi muzikiniai mokyklos Pop choro ir Lėlių teatro vaidinimai. Šventės idėja – kartu giedant giesmes ir įsitraukiant į vaidinimą pažadinti džiugų dėkingumo ir bendruomeniškumo jausmą. Šventė rengiama ne tik mokykloje, bet ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, senelių globos namuose, Šilutės rajono savivaldybėje, Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje.
Kasmet, besibaigiant kalendoriniams metams mokyklos aktų salėje, prie puošnios žaliaskarės eglutės susirenka šventiškai nusiteikę ir pasipuošę karnavaliniais kostiumais mokiniai ir jų tėveliai. Čia jų laukia linksmybės, Kalėdų senelis ir ,žinoma, dovanėlės.
Mokykloje yra viena, neįprasta diena - Muzikos diena. Per visas pertraukas vaikai renkasi mokyklos fojė, kur skamba muzika, liejasi dainos. Renginio sumanytojos muzikos mokytojos Raimonda Gečienė ir Reminta Stoškuvienė paruošia mokinius, kurie vieni kitiems dovanoja pačias gražiausias ir šilčiausias dainas.
Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena mūsų mokykloje. Čia kasmet vyksta didelė šventė. Jos metu kartais apsilanko pasakų veikėjai, kartais atidunda Mokslo traukinys... Su mokslo metų pradžia mokinius ir tėvelius pasveikina mokyklos direktorė Elena Šarkienė, svečiai, pristatomi mokyklos darbuotojai ir mokiniai pakviečiami į pirmąją pamoką.

SAVIRAIŠKOS BŪRELIAI
Dailės – darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“; Pop choras; Lėlių teatro studija;
KALBŲ BŪRELIAI
Anglų kalbos būrelis „Aš tikrasis europietis“; Lietuvių kalbos būrelis „Skaityk, rašyk ir kurk“.
MATEMATIKOS IR GAMTOS PAŽINIMO BŪRELIAI
"Kengūriukas", "Riešutuko klubas"
SPORTO BŪRELIAI
Sporto būrelis „Krepšinis“; Sporto būrelis „Linksmosios estafetės“.
SAVIVALDOS KLUBAS “ŽIBUKAI”
Savivaldos klubas „Žibukai“
Kolektyvai
Tautinių šokių kolektyvas "Žiburėlis", Šiuolaikinių šokių kolektyvas "Salūnas"

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos tipas – pradinė mokykla. Mokomoji kalba – lietuvių. K. Kalinausko g. 10, LT 99130 Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291820540. Tel. + 370 441 75958. El. pašto adresas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.