KAIP MUS RASTI?

PRIĖMIMO TVARKA

KVIEČIAME VAIKUS MOKYTIS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

 

  • 6 – 7 metų amžiaus vaikus priimame į pirmąsias klases.

  •  Nuo antros klasės mokoma užsienio (anglų) kalbos.

  • Vedamos netradicinės pamokos.

  • Po pamokų laukia įvairi pasirenkamojo ugdymo veikla.

  • Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji  pedagogė, psichologė.

  • Mokykloje veikia valgykla, biblioteka.

  • Mokyklos pedagogai yra pasirengę teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, padėti atsiskleisti vaikų įgimtiems gabumams, sudaryti sąlygas, kad jie patirtų darbo sėkmės džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savo jėgomis.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS 

 

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS