KAIP MUS RASTI?

MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDAS (dalyko pasiekimų ir pažangos vertinimas)

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 2 PRIEDAS (MANo sėkmės lapas)

Peržiūrėti/atsisųsti