KAIP MUS RASTI?

PAGALBA MOKINIAMS

Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: mokytojo padėjėjas, socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė, psichologė.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS

Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

 

 

 

 

Socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė

Išsilavinimas: Klaipėdos universitetas

Stažas: 24 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė

Darbo vieta: 120 kabinetas (pirmas aukštas)

 

Socialinio pedagogo darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45-12.00

12.00-12.30   (pietų pertrauka)

12.30-15.35

7.45-12.00

12.00-12.30   (pietų pertrauka)

12.30-15.35 

 7.45-12.00

12.00-12.30       (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 7.45-12.00

12.00-12.30     (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 7.45-12.00

12.00-12.30    (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.

 

Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Specialioji pedagogė - logopedė Agnita Kazakevičienė 

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 16 m.

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji specialioji pedagogė

Darbo vieta: 115 kabinetas (pirmas aukštas)

 

Specialiojo pedagogo darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.45 (mokinių ugdymas)

 8.00 - 14.45   (mokinių ugdymas)

14.45 - 16.45   (kita veikla)

 

 

_____________

 

8.00 - 13.50 (mokinių ugdymas)

13.50 - 16.50    (kita veikla)

 

 ______________

 

 

 

Specialioji pedagogė - logopedė Ilona Vaitekaitienė

Išsilavinimas: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (Universitetas)

Stažas: 31 m.

Specialiojo pedagogo darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas)

12.00 - 14.30 (logopedinės pratybos)

7.40 - 8.00               (kita veikla)

11.40 - 12.00           (kita veikla)

 

 10.55 - 11.40 (mokinių ugdymas)

12.00 - 14.10 (logopedinės pratybos)

10.00 - 10.55     (kita veikla)

 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas)

11.40 - 13.30           (kita veikla)

7.40 - 8.00      (kita veikla)

 

 

 __________

 

 _____________

 

 

 

 

LOGOPEDO TIKSLAS

Organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

 

 

 

 

 Vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 21 m.

Kvalifikacinė kategorija: logopedė metodininkė

Darbo vieta: 205 kabinetas (antras aukštas)

Logopedo darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 8.00 - 9.00 (logopedinės pratybos)

9.00 - 9.50   (kita veikla)

9.50 - 10.50 (logopedinės pratybos)

10.50 - 11.30 (kita veikla)

11.30 - 12.00   (pietų pertrauka)

12.00 - 16.00 (logopedinės pratybos)

16.00 - 17.10   (kita veikla)

 

7.50 - 9.50   (kita veikla)

9.50 - 10.50 (logopedinės pratybos)

10.50 - 11.30         (kita veikla)

11.30 - 12.00   (pietų pertrauka)

12.00 - 16.00   (logopedinės pratybos)

16.00 - 17.10          (kita veikla)

 7.40 - 11.40  (logopedinės pratybos)

11.40 - 12.00   (pietų pertrauka)

12.00 - 16.00 (logopedinės pratybos)

16.00 - 17.00           (kita veikla)

 11.50 - 15.50   (logopedinės pratybos)

 11.50 - 15.50 (logopedinės pratybos)

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TIKSLAS:

Mokytojo padėjėjo tikslas - Teikti pagalbą mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintiems ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, neformaliojo vaikų švietimo veiklose. 

Mokytojo padėjėja Aurelija Butkienė

Išsilavinimas: Klaipėdos kolegija

Stažas: 6 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė

 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

 7.30-12.45

13.05-16.00

 

 

 

Mokytojo padėjėja Rimantė Butkienė

Stažas: 1 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

Mokytojo padėjėja Nijolė Mulskienė

Stažas: 1 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

 

Mokytojo padėjėja Daiva Linkienė

Stažas: 1 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

 7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

7.30-12.45

13.05-16.00

 

PSICHOLOGO TIKSLAS

Siekti padėti mokiniams spręsti psichologinio pobūdžio sunkumus bei gerinti mokinių psichologinį atsparumą ir emocinę pusiausvyrą, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokyklos bendruomene  skatinti teigiamos psichologinės  aplinkos  mokykloje kūrimą.

 

Psichologė Aušra Ivanovė

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas

Stažas: 12 m.

Kvalifikacinė kategorija: 

Psichologės darbo laikas (2020-2021 m.m.)

ANTRADIENIS

7.30 – 8.00

(kita veikla)*

 

8.00 - 8.45

(konsultavimas)

 

8.55 - 9.40

(konsultavimas)

 

9.50 -10.35

(konsultavimas)

 

10.45 - 11.30

(konsultavimas)

 

11.50 - 12.35

(konsultavimas)

 

12.55 - 13.40

(konsultavimas)

 

13.50 - 14.35

(konsultavimas)

 

14.45 - 15.30

(konsultavimas)

 

15.40 - 16.00

(kita veikla)*

 

16.00 – 20.00

(kita veikla)*

PENKTADIENIS

15.30 – 19.30

(kita veikla)*

 

                        * Kita veikla: pedagogų, tėvų, mokinių konsultavimas, dalyvavimas mokyklos komisijų posėdžiuose, darbas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje, veiklos planavimas, individualių, grupinių programų rengimas, ataskaitų rengimas, mokinių  psichologinis  vertinimas, priemonių rengimas, darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas, bendradarbiavimas su mokyklą aptarnaujančios Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, dalyvavimas mokyklos renginiuose, kvalifikacijos kėlimas (dalyvavimas metodiniuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose).