KAIP MUS RASTI?

PAGALBA MOKINIAMS

Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS:

teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

Socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė

Išsilavinimas: Klaipėdos universitetas

Stažas: 22 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė

Darbo vieta: 120 kabinetas (pirmas aukštas)

 

 

Socialinio pedagogo darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS:

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.

 

Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Specialioji pedagogė - logopedė Ieva Martinkienė

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 6 m.

Kvalifikacinė kategorija: specialioji pedagogė

Darbo vieta: 115 kabinetas (pirmas aukštas)

 

 

Specialiojo pedagogo darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šilutės Žibų pradinė mokykla

7.30 - 08.00

(kita veikla)

8.00 - 11.50

(mokinių ugdymas)

11.50-12.35

(kita veikla)

 

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

7.30 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 11.50 (mokinių ugdymas)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

7.30 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 11.50 (mokinių ugdymas)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

7.30 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 10.45 (mokinių ugdymas)

10.45-12.30 (kita veikla)

 

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

7.30 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 10.45 (mokinių ugdymas)

 

 

 

 

LOGOPEDO TIKSLAS:

organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 19 m.

Kvalifikacinė kategorija: logopedė metodininkė

Darbo vieta: 205 kabinetas (antras aukštas)

 

 

Logopedo darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.50 - 11.20 (kita veikla)

11.20 - 11.50 (pietų pertrauka)

11.50 - 16.50 (logopedinės pratybos)

 9.50 - 11.20

(kita veikla)

11.20 - 11.50

(pietų pertrauka)

11.50 - 16.50 (logopedinės pratybos)

7.50 - 9.50

(kita veikla)

9.50 - 10.50 (logopedinės pratybos)

10.50 - 11.20

(kita veikla)

11.20 - 11.50 (pietų pertrauka)

11.50 - 16.50 (logopedinės pratybos)

8.50 - 9.50

(kita veikla)

9.50 - 10.50 (logopedinės pratybos)

10.50 - 11.20 (kita veikla)

11.20 - 11.50

(pietų pertrauka)

11.50 - 16.50 (logopedinės pratybos)

 

10.00 - 10.30 (kita veikla)

10.30 - 11.30 (logopedinės pratybos)

11.30 - 12.00 (pietų pertrauka)

12.00 - 16.00 (logopedinės pratybos)

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TIKSLAS:

Atsiprašome, informacija ruošiama.

Mokytoja padėjėja Aurelija Butkienė

Išsilavinimas: Klaipėdos kolegija

Stažas: 4 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė

 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

8.00 - 12.00

 

 8.00 - 12.00

 

 

PSICHOLOGO TIKSLAS:

Atsiprašome, informacija ruošiama.

 

Psichologė Aušra Ivanovė

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas

Stažas: 

Kvalifikacinė kategorija: 

Psichologės darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

7.30 - 9.50

(kita veikla)

9.50 - 11.50 (konsultavimas)

11.50 - 12.20

(pietų pertrauka)

12.20 - 14.20 (konsultavimas)

14.20 - 16.00

(kita veikla)

 

7.30 - 9.50

(kita veikla)

9.50 - 11.50 (konsultavimas)

11.50 - 12.20

(pietų pertrauka)

12.20 - 14.20 (konsultavimas)

14.20 - 16.00

(kita veikla)

 

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2018-2019 mokslo metų SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

  2018-2019 mokslo metų MOKINIŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKANČIŲ SPECIALIĄSIAS PRATYBAS 2018-2019 MOKSLO METŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

Akimirkos iš renginių, kuriuos vedė, organizavo švietimo pagalbos specialistų komanda

Peržiūrėti/atsisiųsti