KAIP MUS RASTI?

PRIĖMIMO TVARKA

KVIEČIAME VAIKUS MOKYTIS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

 

  • 6 – 7 metų amžiaus vaikus priimame į pirmąsias klases.

  •  Nuo antros klasės mokoma užsienio (anglų) kalbos.

  • Vedamos netradicinės pamokos.

  • Po pamokų laukia įvairi pasirenkamojo ugdymo veikla.

  • Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji  pedagogė.

  • Mokykloje veikia valgykla, biblioteka.

  • Mokyklos pedagogai yra pasirengę teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, padėti atsiskleisti vaikų įgimtiems gabumams, sudaryti sąlygas, kad jie patirtų darbo sėkmės džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savo jėgomis.

 

DOKUMENTAI

 

Jei apsisprendėte mokytis mūsų mokykloje, pristatykite šiuos dokumentus:

• Tėvų arba globėjų prašymą;

• Gimimo liudijimo kopiją;

• Sveikatos pasą.

Prašome tėvelius kreiptis į mokytojus, kartu išspręsime visas problemas, mokytojai atsakys į visus Jums rūpimus klausimus.

 

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti