KAIP MUS RASTI?

Nuotolinis mokymas

Mokomieji filmukai mokytojams ir mokiniams, kaip prisijungti ir naudotis google classroom:

 

  • Kylant problemų dėl informacinių komunikacinių technologijų kreiptis į Šilutės Žibų pradinės mokyklos kompiuterijos inžinierių (IKT koordinatorių) Darių Razantą Tel. Nr. 86120700

 

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

 ATMINTINĖ ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI  ŠILUTĖS  ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU, KAI UGDYMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

PRAŠYMAS DĖL VAIKO, UGDOMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO

Peržiūrėti/parsisiųsti