KAIP MUS RASTI?

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

  • Remiantis Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. I-114 sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos paskatinimo priemonės (padėka, piniginė premija, vardinė dovana).
  • Paskatinimai paprastai skiriami kartą per metus – specialiai skirtame renginyje.
  • Pasiūlymus dėl mokyklos darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi mokyklos bendruomenės nariai, registruodami pasiūlymus.
  • Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, ir jo darbai, charakterio savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėm iki paskatinimų paskyrimo dienos, sudaroma speciali komisija, į kurią įeina po 3 atstovus pedagoginiam personalui, po 1 – techniniam personalui atstovus, kurie įvertina pateiktus pasiūlymus ir bendru sutarimu sudaro sąrašą darbuotojų, nusipelniusių paskatinimo, sąrašą, kurį likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki paskatinimų paskyrimo dienos, perduoda mokyklos direktoriui.

Kaip tai padaryti?

 

  1. Langelyje - El. pašto adresas:... - parašykite savo el. pašto adresą;
  2. Langelyje - Siūlomas darbuotojas:.. - parašykite darbuotojo vardą ir pavardę, kurį siūlote paskatinti;
  3. Langelyje - Už ką skiriamas paskatinimas:.. - trumpai parašykite už ką, jūsų nuomone, turėtų būti skirtas paskatinimas šiam darbuotojui;
  4. Tada spaudžiame - Siųsti

 

El. pašto adresas: 
Siūlomas darbuotojas: 
Už ką skiriamas paskatinimas: