KAIP MUS RASTI?

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2021 m.  I ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2020 m. III ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2020 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2020 m. I ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. IV ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. III ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2019 m. I ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. IV ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. III ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita

2018 m. I ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 

2017 m. IV ketvirčio

Balansas

2017 m. III ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2017-10-25)

Finansinės būklės ataskaita (2017-10-25)

Pažyma dėl finansavimo sumų (2017-10-25) 

2017 m. II ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita (2017--07-14)

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2017-07-14)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirčio

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų I ketvirtį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

Metinis balansas 

Balansas (1)

Balansas (2)

Balansas (3)

Balansas (4)

2016 m. III ketvirčio

Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaita už  2016 metų III ketvirtį 

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

Pažyma dėl finansavimo sumų 2016-10-14 Nr.3

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-10-14

 

2016 m. II ketvirčio

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita 2016-07-15

Pažyma dėl finansavimo sumų 2016-07-15

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-07-15

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Pajamų įmokų ataskaita už 2016 m. II ketvirtį

 

2016 m. I ketvirčio

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Pažyma dėl finansavimo sumų

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita