KAIP MUS RASTI?

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2020-2021 MOKSLO Metų PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti  

 

2020-2021 mOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ 

Peržiūrėti/parsisiųsti 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLos 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

                           Peržiūrėti/parsisiųsti                              

2021 metų ugdymo proceso priežiūros planas 

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti  

2021 METŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 2021 metų MOKYKLOS Mokytojų tarybos posėdžių planas

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 metų RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

Peržiūrėti/parsisiųsti 

 

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO PRIEMONIŲ PLANAS

                                                      Peržiūrėti/parsisiųsti                                                        

2020-2022 METŲ ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO KOKYBĖS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti