KAIP MUS RASTI?

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Peržiūrėti/parsisiųsti

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

MOKINIŲ REGISTRO ASMENS DUOMENŲ ANKETA

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ATASKINGŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR APYSKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. SAUSIO - GEGUŽĖS MĖNESIŲ PAMOKŲ STEBĖJIMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 2019 M. RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS 2019

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYKLOS TARYBOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) REKOMENDACIJA

Peržiūrėti/parsisiųsti

2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ

Peržiūrėti/parsisiųsti

2018-2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2017-2020 M.

Peržiūrėti/parsisiųsti 

2018 METŲ BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti 

2018 METŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2018 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2017-11-30)

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsiiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2017-2018 MOKSLO Metų PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2017-2018 mOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGINIS 2016-2018 M. VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/atsisiųsti

 

 

 

ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/atsisiųst

KRIZĖS VALDYMO MOKYKLOJE VEIKSMŲ PLANAS

Peržiūrėti/atsisiųst