KAIP MUS RASTI?

TVARKARAŠČIAI

2020-2021 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 

 

Pastabos: 1a, 1b, 1c, 3c klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 10.55 - 11.40 val.;

2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4cklasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį 12.00 - 12.45 val.

Muzikos mokytoja Reminta Stoškuvienė: 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c.

Muzikos mokytoja Giedrė Pocienė: 1a, 1b, 1c, 2c.

Anglų kalbos mokytoja Renata Ivaščenkienė: 2a klasė – 1-12; 2b klasė – 1-12; 2c klasė – 13-24; 3a klasė – 1-17; 3b klasė – 1-12;

3c klasė – 12-24; 4a klasė – 1-10; 4b klasė – 13-24; 4c klasė – 1-11.

Anglų kalbos mokytoja Vida Lebedeva: 2a klasė – 13-24; 2b klasė – 13-24; 2c klasė – 1-12; 3a klasė – 12-23; 3b klasė – 13-24;

3c klasė – 1-17; 4a klasė – 11-20; 4b klasė – 1-12; 4c klasė – 12-23.

 

 

2020-2021 MOKSLO METŲ NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 

 

 

Eil. Nr.

Neformalaus vaikų švietimo programos pavadinimas

Vadovas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“ (1 grupė)

Daiva Balčytienė

6-7 pamoka

 

 

 

 

 

2.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“ (2 grupė)

Daiva Balčytienė

 

6-7 pamoka

 

 

 

3.

Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Mažasis tyrinėtojas“

Regina Chockevičienė

6 pamoka

 

 

 

 

4.

Lietuvių kalbos būrelis

Regina Chockevičienė

 

 

 

 

6 pamoka

5.

Pasaulio pažinimo būrelis „Gamtos taku“

Vilma Eglynienė 

6 pamoka

 

 

 

 

6.

IKT būrelis

Rasa Jankauskienė

 

 

6-7 pamoka

 

 

7.

Sportiniai žaidimai

Sigutė Kačinskienė

 

 

6 pamoka

 

 

8.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

 

 

 

 

6 pamoka

9.

English Club (1 grupė)

Renata Ivaščenkienė

6 pamoka

 

 

 

 

10.

English Club (2 grupė)

Renata Ivaščenkienė

 

 

6 pamoka

 

 

11.

Pop choras

Giedrė Pocienė

6 pamoka

 

 

6 pamoka

 

12.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“ (1 grupė)

Reminta Stoškuvienė

 

6 pamoka

 

6 pamoka

 

13.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“ (2 grupė)

Reminta Stoškuvienė

 

7 pamoka

 

7 pamoka

 

14.

Matematikos  būrelis

Ligita Tautvydienė

 

 

6 pamoka

 

 

15.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“

Alina Urbonienė

6-7 pamoka

 

6-7 pamoka

 

 

16.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“ (pradedantieji)

Alina Urbonienė

 

 

 

 

5 pamoka

17.

Rankyčių teatras

Silvija Vasiliauskienė

 

 

 

5 pamoka

 

 

 2020-2021 mOKSLO METŲ SPECIALIOSIOS (JUNGTINĖS) KLASĖS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

Pirmadienis

Antradienis

1 specialioji  klasė

2 specialioji  klasė

3 specialioji klasė

1 specialioji klasė

2 specialioji klasė

3 specialioji klasė

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Anglų kalba

5. Dailė ir techn.

1. Etika

2. Fizinis ugd.

3. Fizinis ugd.

4. Dailė ir techn.

5. Lietuvių kalba

1. Etika

2. Fizinis ugd.

3. Fizinis ugd.

4. Anglų k.

5. Lietuvių kalba

1. Etika

2. Fizinis ugd.

3. Fizinis ugd.

4. Dailė ir techn.

5. Lietuvių kalba

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1 specialioji klasė

2 specialioji klasė

3 specialioji klasė

1 specialioji klasė

2 specialioji klasė

3 specialioji klasė

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Lietuvių kalba

5. Matematika

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

4. Lietuvių kalba

5. Matematika

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Lietuvių kalba

5.  Matematika

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Dailė ir techn.

4. Muzika

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba

4. Muzika

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba

4. Muzika

 

                                                         Penktadienis

1 specialioji klasė

2 specialioji klasė

3 specialioji klasė

 

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Šokis

4. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Šokis

4. Muzika

5. Dailė ir techn.

1. Pasaulio paž.

2. Matematika

3. Šokis

4. Muzika

 

 

 

 

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, PATYRUSIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, KONSULTUOJANČIŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS IR GRAFIKAS 2021 M. GEGUŽĖS MĖNESIUI

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, PATYRUSIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, KONSULTUOJANČIŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS IR GRAFIKAS 2021 M. BALANDŽIO MĖNESIui

Peržiūrėti/parsisiųsti

 2020-2021 Mokslo Metų MOKYTOJO PADĖJĖJOS AURELIJOS BUTKIENĖS PAGALBOS MOKINIAMS GRAFIKAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020-2021 mokslo metų SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, LANKANČIŲ SPECIALIĄSIAS PRATYBAS, 2020-2021 MOKSLO METŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti 

  2020-2021 mokslo metų MOKINIŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

2020-2021 MOKSLO METŲ MOKINIAMS TEIKIAMŲ PSICHOLOGO KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

2020-2021 Mokslo Metų MOKYTOJO PADĖJĖJOS RIMANTĖS BUTKIENĖS PAGALBOS 3A KLASĖS MOKINIUI GRAFIKAS

Peržiūrėti/atsisiųsti