KAIP MUS RASTI?

TVARKARAŠČIAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2018–2019 m. m.

                                               1a                                  1b                              1c                               2a                              2b                             2c                      

Pirmadienis

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Tikyba/etika

5. Kūno k.

1. Matematika

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Tikyba/etika

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba/etika

4. Matematika

5. pasaulio paž.

 

1. Tikyba/etika

2. Matematika

3. Kūno k.

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Tikyba/etika

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

 

Antradienis

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Kūno k.

4. Tikyba/etika

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

 

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Kūno k.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Muzika

3. Šokis

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Šokis

5. Lietuvių k.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Šokis

Trečiadienis

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Kūno k.

4. Muzika

5. Matematika

1. Matematika

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

 

 

1. Anglų k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno k.

5. Pasaulio paž.

 

1. Lietuvių k.

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Kūno k.

5. Pasaulio paž.

Ketvirtadienis

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Šokis

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Šokis

1. Lietuvių k.

2. Dailė ir techn.

3. Dailė ir techn.

4. Šokis

5. Lietuvių k.

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir techn.

4. Muzika

5. Dailė ir techn.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

 

Penktadienis

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Kūno k.

 

 

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Dailė ir techn.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Kūno k.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

 

 

1. Anglų k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

 

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

 

 

                                          

                                             3a                               3b                            3c                             4a                            4b                             4c                               

Pirmadienis

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Kūno k.

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Matematika

1. Lietuvių k.

2. Šokis

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Šokis

5. Šokis

 

1. Matematika

2. Muzika

3. Šokis

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

Antradienis

1. Tikyba/etika

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Kūno k.

1. Anglų k.

2. Tikyba/etika

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Tikyba/etika

4. Lietuvių k.

5. Kūno k.

1. Kūno k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

5. Anglų k.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Anglų k.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir techn.

4. Kūno k.

5. Dailė ir techn.

Trečiadienis

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Šokis

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Šokis

4. Matematika

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir techn.

4. Dailė ir techn.

5. Šokis

1. Tikyba/etika

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba/etika

4. Matematika

5. Kūno k.

1. Lietuvių k.

2. Tikyba/etika

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Matematika

Ketvirtadienis

 

1. Anglų k.

2. Matematika

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Muzika

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Muzika

3. Anglų k.

4. Matematika

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Pasaulio paž.

1. Muzika

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

5. Anglų k.

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Muzika

Penktadienis

1. Kūno k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno k.

1. Kūno k.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

1. Matematika

2. Kūno k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

 

1. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

3. Dailė ir techn.

4. Kūno k.

1. Matematika

2. Kūno k.

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

PASTABOS:

• pirmų ir antrų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį - 10.45 - 11.30;

• trečių ir ketvirtų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį - 11.50- 12.35.

 

2018-2019 mokslo metŲ NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Neformalaus vaikų švietimo programos pavadinimas

Vadovas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Lietuvių kalbos būrelis „Skaityk, rašyk ir kurk!“

Daiva Šarlauskienė

 

 

6 pamoka

 

 

2.

Anglų kalbos būrelis „Aš tikrasis europietis“

Vida 

Lebedeva

 

 

 

 6 pamoka

 

3.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“

Daiva Balčytienė

 

6-7 pamokos

 

6-7 pamokos

 

4.

Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Mažasis tyrinėtojas“

Regina Chockevičienė

 

 

 6 pamoka

 

 

5.

Pasaulio pažinimo būrelis „Gamtos taku“

Vilma Eglynienė 

 

 6 pamoka

 

 

 

6.

Pop choras

Giedrė Pocienė

6 pamoka

 

 

 6 pamoka

 

7.

Sporto būrelis „Linksmosios estafetės“

Sigutė Kačinskienė

 

 

6 pamoka

 

 

8.

Šaškių būrelis

Ligita Tautvydienė

 6 pamoka

 

 

 

 

9.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

 

 

 

 

 6 pamoka

10.

Savivaldos klubas „Žibukai“

Silvija Vasiliauskienė

 

 

6-7  pamoka

 

 

11.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“

Reminta Stoškuvienė

6-7 pamokos

 

6-7 pamokos

 

 

12.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“

Alina Urbonienė

 

7-8 pamokos

 

 

 6 pamoka

13.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“ (pradedantieji)

Alina Urbonienė

 

 6 pamoka

 

6 pamoka

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2018-2019 MOKSLO METŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

  2018-2019 MOKSLO METŲ MOKINIŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKANČIŲ SPECIALIĄSIAS PRATYBAS 2018-2019 MOKSLO METŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti