KAIP MUS RASTI?

ATRIBUTIKA. MOKYKLINĖ UNIFORMA

VĖLIAVA

HERBAS

 

                            MOKYKLOS HIMNAS

 

Rugsėjo pirmoji

Vis šaukia mažus.

Mokyklon takelis

Toks ilgas, gražus.

Sueikim, sueikim visi pamažu. 

Ir gėlę ir džiaugsmą dalinti gražu.

 

Mokykliniai metai.

Vaikystės – aidai.

Čia mūsų likimai.

Čia mūsų draugai.

Sueikim, sueikim visi pamažu.

Ir gėlę ir džiaugsmą dalinti gražu.

 

 
 Kaip rugio daigelį

Priglaudžia visus,

Ar šiltą, ar šaltą

Čia nieks nepražus.

Sueikim, sueikim visi pamažu.

Ir gėlę ir džiaugsmą dalinti gražu. 

 

 

Sparnai ir plunksnelės,

Kai mums sutvirtės.

Išskrisim, nes reikia

Platesnės erdvės.

Sueikim, sueikim visi pamažu.

Ir gėlę ir džiaugsmą dalinti gražu.

 

 

 
 

žodžiai J. Stepanovos                  muzika V. Jovaišos

 

 

    MOKYKLINĖ UNIFORMA