KAIP MUS RASTI?

VIZIJA, MISIJA. TIKSLAS, UŽDAVINIAI

VIZIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė. 

MISIJA

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai, įvaldydami IKT ir mokėjimo mokytis kompetencijas, gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje. 

TIKSLAS 

Siekti kiekvieno mokinio socialinių, emocinių ir akademinių įgūdžių dermės.

UŽDAVINIAI

                   1. Ugdyti bendruomenės socialines – emocines kompetencijas.

2. Gerinti mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius.

3. Įtraukti mokinių tėvus į mokyklos veiklą, siekiant didesnės atsakomybės už savo vaikus.

4. Tobulinti mokytojų kompetencijas planuojant pamokas, mokymosi procesą grįsti tyrinėjimu, inovatyvumu, IKT naudojimu.