KAIP MUS RASTI?

Tvarkos

  

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos vidaus kontrolės politikos priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas (1 priedas)

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2 priedas)

Peržiūrėti/parsisųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas (3 priedas)

Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

 Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

 ATASKINGŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR APYSKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 Peržiūrėti/parsisiųsti  

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsiiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS   

  Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS  

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/atsisiųsti 

 TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/atsisiųsti

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VIDAUS IR FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

   Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 Peržiūrėti/atsisiųsti