KAIP MUS RASTI?

TVARKARAŠČIAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 

2018-2019 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 2, 3 klasės

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

2 klasė

3 klasė

2 klasė

3 klasė

2 klasė

 3 klasė

2 klasė

3 klasė

2 klasė

3 klasė

 

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

-

Kūno kultūra

Matematika

Matematika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių  kalba

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir techn.

Dailė ir techn.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio    paž.

Pasaulio paž.

 

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

Dailė ir techn.

Dailė ir techn.

Kūno kultūra

Kūno  kultūra

Muzika

Muzika

Muzika

Muzika

 

Anglų kalba

Anglų  kalba

 

 

 Etika/tikyba

 Etika/ tikyba

Anglų  klaba

Anglų kalba

Kūno  kult.

Kūno kult.

 

 

 1, 4 klasės 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

1 klasė

4 klasė

1 klasė

4 klasė

1 klasė

4 klasė

1 klasė

4 klasė

1 klasė

4 klasė

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

-

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių  kalba

Lietuvių  kalba

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir   techn.

Anglų     kalba

 

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir techn.

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir techn.

Pasaulio     paž.

Pasaulio    paž.

Pasaulio paž.

Pasaulio paž.

Dailė ir techn.

Anglų kalba

Muzika

Muzika

Kūno  kultūra

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Kūno    kultūra

 

 

 

Kūno kultūra

Kūno  kultūra

 Etika/tikyba

 Etika/tikyba

 

 

Muzika

Muzika

 

 

Pastabos: pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokiniams klasės valandėlės vyksta kiekvieną penktadienį 13.40 - 14.25.

 

2018-2019 MOKSLO METŲ NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Aldona Julijona Bagdonienė

Sporto ir sveikatingumo būrelis „Vikruoliukai“

 

5-6 pamoka

 

 

 

2.

Asta Justienė

Rankdarbių būrelis „Idėjų kraitė“

 5-6 pamoka

 

 

 

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS IR ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 2018-2019 MOKSLO METŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti