KAIP MUS RASTI?

PARAMA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie parėmė ir remia mūsų mokyklą. Jūsų dėka mes galime atnaujinti mokyklą, stiprinti mūsų materialinę bazę. Už Jūsų pervestas lėšas remontuojamos mokyklos patalpos, atnaujinami mokykliniai baldai, perkamos mokymo priemonės, garso aparatūra... Tikimės, kad paremsite mūsų mokyklą ir šiais metais. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2% Jūsų pajamų mokesčio pervesti į mokyklos labdaros ir paramos fondą ir taip finansiškai paremti . Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Apsisprendę paremti mūsų mokyklą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR 0512. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į langelius didžiosiomis raidėmis ir apačioje pasirašyta.

Užpildytus prašymus atneškite į mokyklą ir perduokite klasių mokytojams arba nusiųskite (nuneškite) Mokesčių inspekcijai adresu: Kęstučio g. 2, LT-99179, ŠILUTĖ.

Jei nutarėte pervesti 2% gyventojų pajamų mokesčio ar kitaip finansiškai padėti mokyklai, Jums bus reikalingi šie duomenys:

6. Mokestinis laikotarpis – 2016

7. Pildymo data – 2016-02-01 arba kita

8. Pirminė – x

9. Eilutės nr. – 01

10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 291820540

11. Paramos gavėjo pavadinimas – ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLA

12. Buveinės adresas – K. KALINAUSKO G. 10, ŠILUTĖ

13-14. Laukeliai nepildomi

PAREMKITE ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ – JUK TAI NIEKO NEKAINUOJA!

Įsipareigojame, kad gautos lėšos bus efektyviai naudojamos mokiniams skatinti, jų ugdymo (si) sąlygų ir edukacinių erdvių įrengimui. Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą.

 

        Direktorė Elena Šarkienė