forex trading logo
 

Teisinė informacija

Projektai

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Vaikų linija

SWF file not found. Please check the path.

TVARKARAŠČIAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2015–2016 m. m.

1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

2d

Pirmadienis

Pasaulio paž.
Matematika
Lietuvių kl.
Etika/tikyba

Lietuvių kl.

Etika/tikyba
Matematika
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.

Lietuvių kl.
Etika/tikyba
Lietuvių kl.
Matematika
Muzika

Etika/tikyba
Lietuvių kl.
Muzika
Matematika

Matematika
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.
Dailė ir techn.

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Matematika
Dailė ir techn.
Muzika

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Muzika
Etika/tikyba

Lietuvių kl.
Muzika
Matematika
Pasaulio paž.
Etika/tikyba

Antradienis

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Dailė ir techn.

 

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.

 

Matematika
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Lietuvių kl.
Dailė ir techn.

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Dailė ir techn.

Matematika
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Anglų kl.
Matematika
Dailė ir techn.

Anglų kl.
Lietuvių kl.
Matematika
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Matematika
Anglų kl.
Muzika

Trečiadienis

Muzika
Matematika
Lietuvių kl.
Kūno kult.

Kūno kult.
Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl. Dailė ir techn.

Kūno kult.
Muzika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Dailė ir techn.

Kūno kult.
Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.

Matematika
Kūno kult.
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.

Lietuvių kl.
Kūno kult.
Muzika
Lietuvių kl.
Matematika

Lietuvių kl.
Muzika
Kūno kult.
Matematika
Pasaulio paž.

Pasaulio paž.
Matematika
Lietuvių kl.
Kūno kult.
Muzika

Ketvirtadienis

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Muzika
Dailė ir techn. Šokis

Matematika
Muzika
Lietuvių kl.
Šokis
Pasaulio paž.

Matematika
Lietuvių kl.
Šokis
Pasaulio paž.

 

Muzika
Šokis
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.  Dailė ir techn.

Matematika
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Anglų kl.
Dailė ir techn.

Lietuvių kl.
Muzika
Matematika
Pasaulio paž.
Anglų kl.

Muzika
Lietuvių kl.
Matematika
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Penktadienis

Lietuvių kl.
Matematika
Kūno kult.

Lietuvių kl.
Dailė ir techn.
Kūno kult.

Matematika
Kūno kult.
Lietuvių kl.

Matematika
Lietuvių kl.
Kūno kult.

Pasaulio paž.
Šokis
Matematika
Etika/tikyba

Šokis
Matematika
Pasaulio paž.
Etika/tikyba

Matematika
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Šokis

Anglų kl.
Matematika
Šokis Lietuvių kl.

3a

3b

3c

4a

4b

4c

Pirmadienis

Lietuvių kl.
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Šokis

Anglų kl.
Lietuvių kl.
Matematika
Šokis
Pasaulio paž.

Matematika
Lietuvių kl.
Šokis
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Matematika
Muzika
Lietuvių kl.
Anglų kl.
Lietuvių kl.

 

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Anglų kl.
Matematika

Muzika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Matematika
Anglų kl.

Antradienis

Matematika
Lietuvių kl.
Muzika
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Muzika
Matematika
Lietuvių kl.
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Matematika
Muzika
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Anglų kl.

Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Šokis
Šokis

Matematika
Šokis
Lietuvių kl.
Etika/tikyba
Pasaulio paž.

Matematika
Pasaulio paž.
Šokis
Lietuvių kl.
Etika/tikyba

Trečiadienis

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Kūno kult.

Matematika
Lietuvių kl.
Kūno kult.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.

Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.
Kūno kult.

Etika/tikyba
Anglų kl.
Matematika
Muzika
Lietuvių kl.

Matematika
Lietuvių kl.
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Muzika

Anglų kl.
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.

Ketvirtadienis

Matematika
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Muzika
Lietuvių kl.

Lietuvių kl.
Matematika
Anglų kl.
Lietuvių kl.
Muzika

Anglų kl.
Matematika
Muzika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.

Kūno kult.
Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių  kl.
Pasaulio paž.

Matematika
Kūno kult.
Lietuvių kl.
Muzika
Pasaulio paž.

Kūno kult.
Matematika
Lietuvių kl.
Lietuvių kl.
Pasaulio paž.

Penktadienis

Matematika
Etika/tikyba
Lietuvių kl.
Kūno kult.

Etika/tikyba
Lietuvių kl.
Matematika
Kūno kult.

Matematika
Lietuvių kl.
Etika/tikyba
Kūno kult.

Kūno kult.
Matematika
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Lietuvių kl.
Kūno kult.
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

Kūno kult.
Matematika
Dailė ir techn.
Dailė ir techn.

PASTABOS:

  • pirmų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį - 10.45 - 11.30;
  • antrų, trečių ir ketvirtų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį - 11.50 - 12.35.

PASIRENKAMOJO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2015–2016 m. m.

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Būrelio vadovas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Dailės–darbelių būrelis ,,Mažojo dailininko dirbtuvėlės“

Daiva Balčytienė

6-7 pamoka

 

6-7 pamoka

 

 

2.

Pop choras

Raimonda Gečienė

6 pamoka

 

6 pamoka


 

3.

Anglų kalbos būrelis "Aš tikrasis Europietis"

Renata Ivaščenkienė

 

6 pamoka

6 pamoka

 

4.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

 

 

5 pamoka

 

5 pamoka

5.

Matematikos būrelis ,,Kengūriukas“

Viktorija Mikienė

6 pamoka

 

 

 

 

6.

Šiuolaikiniai šokiai "Salūnas"

Reminta Stoškuvienė

6,7 pamoka

 

6,7 pamoka

 

 

7.

Lietuvių kalbos būrelis "Skaityk, rašyk ir kurk!"

Daiva Šarlauskienė

 

 

 

6 pamoka

 

8.

Tautinių šokių būrelis "Žiburėlis"

Alina Urbonienė

 

 

 

 

6 pamoka

9.

Tautinių šokių būrelis "Žiburėlis" (pradedantieji)

Alina Urbonienė

 

6-7 pamoka

 

6-7 pamoka

 

10.

Sporto būrelis "Krepšinis"

Tomas Žiedvainis

 

7 pamoka

7 pamoka

 

 

11.

Sporto būrelis "Linksmosios estafetės"

Sigutė Kačinskienė

 

 

6-7 pamoka

 

 

12.

Savivaldos klubas "Žibukai"

Sonata Sabaitienė

 

6 pamoka

 

6 pamoka

 

13.

Etnokultūros būrelis

Rasa Jankauskienė

 

 

 

6 pamoka

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2015–2016 m. m.

 

 

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Pirmadienis

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika

Lietuvių  kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika

Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Muzika
Anglų kalba

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Muzika
Anglų kalba

Antradienis

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė ir techn.

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Matematika
Dailė ir techn.

Anglų kalba

Matematika
Pasaulio paž.
Lietuvių kalba
Dailė ir techn.
Kūno kultūra

 

-
Matematika
Pasaulio paž.
Dailė ir techn.
Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Trečiadienis

-
Pasaulio paž.
Lietuvių kalba
Dailė ir techn.

Šokis

Lietuvių kalba
Pasaulio paž.
Matematika
Dailė ir techn.
Šokis

Lietuvių kalba
Pasaulio paž.
Matematika
Šokis
Anglų kalba

-
Lietuvių kalba
Pasaulio paž.
Šokis

Anglų kalba

Ketvirtadienis

-
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Pasaulio paž.

Kūno kultūra

Anglų kalba
Matematika
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Pasaulio paž.

Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Dailė ir techn.
Matematika

-
Lietuvių kalba
Lietuvių kalba
Dailė ir techn.
Matematika

Penktadienis

Lietuvių kalba
Matematika
Etika/tikyba
Muzika

Kūno kultūra

Matematika
Lietuvių kalba
Etika/tikyba
Muzika
Kūno kultūra

Lietuvių kalba
Matematika
Etika/tikyba
Kūno kultūra
Muzika

Lietuvių kalba
Matematika
Etika
Kūno kultūra
Muzika

Klasės valandėlės 1-2, 3-4  klasėse vyksta penktadieniais 13.40 - 14.25

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIUS
NEFORMALAUS UGDYMO TVARKARAŠTIS
2015–2016 m. m.

Eil.
Nr.

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Aldona Julijona Bagdonienė

Etno būrelis

 

 

 

6 pamoka

 

2.

Sivija Vasiliauskienė

"Linksmieji dainorėliai"

5-6 pamokos

 

 

 

 

 

3.

Violeta Verbickienė

„Vikruoliai“

 

6 pamoka

 

 

 

 

 


Žibu pradine mokykla. Visos teises saugomos . Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas